BRF/fastigheter

Vi effektiviserar och sänker era uppvärmningskostnader

Vi har under många år arbetat med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och tillsammans tagit fram passande lösningar för just deras värmeproblem. Låt oss hjälp er med!

Aberga VVS & Svets hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att sänka sina månadskostnader och få ett behagligt inomhusklimat

En korrekt injustering av värmesystemet ger en jämnare temperatur och kan sänka energikostnaderna med upp till 20 procent

Vi samarbetar med BRF:er och bostadsrättsföreningar

Vi har under många år arbetat med bostadsrättsföreningar och tillsammans tagit fram passande lösningar för just deras värmeproblem.

Att ha en modern fjärrvärmecentral och ett korrekt injusterat värmesystem har alltid lönat sig, men så som vårt samhälle har utvecklats känns det mer aktuellt nu än någonsin. Hög inflation påverkar priser och räntor och är det något man bör investera i, så är det just en modern fjärrvärmecentral och ett korrekt injusterat värmesystem.
Genom att byta ut radiatorventiler och termostater kommer ni snabbt att märka ett avseevärt mer behagligt inomhusklimat men även en avsevärt mer behaglig driftkostnad. Och båda delar är självklara mål att uppnå.

Alla bostadsrättsföreningar och fastigheter har sina egna förutsättningar över vad som behöver göras, men låt oss berätta om de mest effektiva lösningarna.

Certifierade av Kvalitetspartner & Auktoriserad VVS-firma

Dagens fjärrvärmecentraler är väldigt effektiva. Vid byte till en ny central kan både värme och vattenproduktion i din BRF eller fastighet optimeras och effektiviseras

Fördelar med en ny fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral beräknas hålla i cirka 20 år och det kan vara mer lönsamt att investera i en ny central istället för att reparera den gamla.

Tänk på att se över din fjärrvärmecentral, den håller inte för alltid. Med en ny och modern fjärrvärmecentral får du lägre flöde, en mindre, tystare och smidigare central. En ny central reagerar snabbare vid temperaturväxlingar utomhus vilket innebär att inomhustemperaturen blir jämnare och mer komfortabel. Effektiviteten och driftsäkerheten ökar samtidigt som du belastar fjärrvärmenätet mindre.

Det kan även vara svårt att få tag i reservdelar till äldre centraler och ett akut byte blir ofta mer kostsamt och kan inträffa när som helst. Fördelarna med en ny fjärrvärmecentral är många och den viktigaste är nog att man inte behöver oroa sig för att den ska gå sönder, vilket ger dig trygghet i din vardag. De är kvalitetssäkrade och klarar hårt ställda krav på bland annat reglering av tappvarmvatten. Tekniken går framåt och dagens fjärrvärmecentraler är mer effektiva, vilket gör att både värme och varmvattenproduktion i din fastighet optimeras för att fungera bättre.

Följande ingår:

 • Ny fjärrvärmecentral
 • Leverans
 • Installation och injustering av centralen
 • Idrifttagning och montering av fjärrvärmemätare
 • Omhändertagande av äldre central
 • Städning efter installationens färdigställande, grovstädning

Eventuella tillkommande arbeten som vi gärna hjälper er med:

 • Frigörande av arbetsutrymme
 • Förändringar eller ombyggnationer av befintligt rörsystem
 • Byggnad- och målningsarbeten
 • Asbestsanering
 • Städning efter installationens färdigställande, finstädning
Vill du slippa hålla koll på när elementen behöver luftas? Vi hjälper dig att installera en automatisk avgasare för värme- och kylsystem

Installera en automatisk avgasare för värme- och kylsystem

Att installera en automatisk avgasare till ditt värme- och kylsystem har flera fördelar. Om du installerar en automatisk avgasare till ditt värme- och kylsystem behöver du vanligtvis inte längre lufta elementen manuellt.

En automatisk avgasare eliminerar effektivt luftfickor och andra gaser som kan ackumuleras i systemet och orsaka ojämn värme eller kyla. Därmed minskar behovet av att manuellt lufta elementen för att säkerställa en jämn temperatur i alla rum. Genom att installera en automatisk avgasare kan du också minska risken för korrosion och förbättra systemets prestanda och livslängd, samtidigt som du sparar tid och pengar på underhåll och reparationer.

Aberga VVS & svets installerar Noxygen® helautomatiska avgasare för att effektivt hantera gaser i värme- och kylsystem. Vår lösning är enkel att använda, kräver minimalt underhåll och är effektiv. Kontakta oss idag för en professionell installation!

Byte av radiatorventiler
och termostater

Det finns flera anledningar till att byta radiatorventiler och termostater i er fastighet. Era radiatorventiler behöver inte vara mer än tio år gamla för att du ska spara pengar på era driftkostnader. Med tiden försämras radiatorventilerna, de kan tex börja läcka. De kan fastna och göra det svårt att reglera värmen.

Med tanke på att det är både enkelt och billigt att byta dina ventiler och termostater finns det ingen anledning att vänta. Kostnaden att investera i nya radiatorventiler är försumbar och betalar sig snabbt i framtida driftkostnader.

Ojämn värmefördelning i fastigheten? Värmebalansera! 
Vi hjälper er att sänka era energikostnader och förbättra ert inomhusklimat

Injustering av värme och tappvattensystem

90% skruvar upp fastighetens värmekurva när det ser ut som på bilden ovan i fastigheten. Det är stora temperaturskillnader i husets alla lägenheter vilket medför klagomål och felanmälningar, oljud från element och rör och ofta onödigt höga kostnader för uppvärmning eftersom de flesta då skruvar upp fastighetens värmekurva. Det hjälper inte utan blir bara dyrare. Värmebalansera i stället!

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna. Eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning. Lösningen är en korrekt injustering av värme och tappvattensystemet.

Bra att tänka på:

 • Oavsett hur modern din styrning av fastigheten är, så är grunden ett rätt injusterat värmesystem. Inte ens den smartaste algoritm i världen kan kompensera för feljusterade ventiler i ett mekaniskt system som det ändå är.
 • Se upp för “förståsigpåare”. Det räcker inte med att vara Civilingenjör – detta är specialiserad kunskap som kräver många år av både teori och praktik.
 • Följande symptom tyder på att din fastighet behöver injustera värmesystemet: – Oljud i systemet (visslande- väsande ljud) – Stora temperaturskillnader i olika delar (eller lägenheter) av fastigheten, – Svårt att få ordentlig värme högst upp i fastigheten.
 • Det räcker inte att göra en injustering en gång. Vattenburna värmesystem är mekaniska, och system som inte motioneras och servas regelbundet beckar förr eller senare igen.

Vet du vart du ska vända dig om något inträffar? Teckna ett serviceavtal med oss! Vi rycker ut, underhåller och reparerar ert värmesystem.

Teckna serviceavtal med oss

Oavsett om du är fastighetsägare eller medlem i en bostadsrättsförening, varje hus behöver ha ett kontinuerligt fungerande värmesystem som inte sätter käppar i hjulen för vare sig den jämna temperaturfördelningen eller de rimliga energikostnaderna. Det säkraste sättet till ett värmesystem som alltid fungerar är att skaffa serviceavtal redan vid köpet.

Ett serviceavtal är precis som namnet antyder ett avtal för att bli lovad service av en produkt, i det här fallet värmesystemet såsom värmepump eller fjärrvärme. Serviceavtalet innehåller en rad punkter på vad exakt det är som ingår och om avtalet gäller enbart för enstaka underhåll eller om det gäller varenda liten detalj. Avtalet berättar också hur långt det sträcker sig och den bästa lösningen för en större fastighet eller en bostadsrättsförening är givetvis det sistnämnda.

Fördelar med serviceavtal

Listan kan göras relativt lång men här är huvudpunkterna:

 • Eventuella uppkomna driftproblem löses snabbt genom att servicepersonal kommer till fastigheten och kollar läget.
 • Fastighetsägaren eller föreningen slipper orosmoment om något skulle knasa sig eller ha en avvikelse.
 • De boende slipper klaga på konstig temperaturfördelning eller höga kostnader på grund av uteblivet underhåll.
 • Det är tryggt att alltid ha en kontakt att vända sig till både för frågor och utryckningar, oavsett hur litet eller stort problemet är.
 • Det blir mer ekonomiskt för dig eftersom det ingår service i priset. Du slipper alltså anlita dyra utomstående aktörer som tar extra mycket betalt.

Anpassa serviceavtalet till din fastighet

Olika värmesystem kan vara mer eller mindre avancerade eller omfattande och du som hus- eller fastighetsägare kan ha olika behov eller budget. Det är därför som ett serviceavtal är så smidigt med tanke på att du och din leverantör faktiskt kan skräddarsy det utifrån dina behov. Alla avtal ser olika ut. I serviceavtalet kommer ni tillsammans överens om hur ni vill lägga upp det, om avtalet ska täcka behoven långsiktigt eller om det ska röra sig om enstaka fastighetstekniska åtgärder vid underhåll.

Du som har ett serviceavtal gynnas på många sätt:

 • Eventuella uppkomna driftproblem löses snabbt genom att servicepersonal kommer till fastigheten och kollar läget.
 • Fastighetsägaren eller föreningen slipper orosmoment om något skulle knasa sig eller ha en avvikelse.
 • De boende slipper klaga på konstig temperaturfördelning eller höga kostnader på grund av uteblivet underhåll.
 • Det är tryggt att alltid ha en kontakt att vända sig till både för frågor och utryckningar, oavsett hur litet eller stort problemet är.
 • Det blir mer ekonomiskt för dig eftersom det ingår service i priset. Du slipper alltså anlita dyra utomstående aktörer som tar extra mycket betalt.

Låt oss hjälpa er att sänka era månadskostnader

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att effektivisera energiförbrukningen. Vi installerar, reparerar värmecentraler och automatiska avgasare för värme- och kylsystem och utför andra VVS-arbeten. Vi ser fram emot din förfrågan.